2011 rugpjūčio 22-28 d.
EN

KAI APKABINSIU TAVE/ rež. Kristijonas Vildžiūnas

1961-ieji. Tėvas ir Dukra, likimo išskirti per antrąjį pasaulinį karą, bando susitikti Berlyne. Tėvas – iš Tarybų Lietuvos, Dukra – JAV emigrantė. Nors Sovietų Sąjungoje atšilimas, o Berlyne dar nepastatyta siena, bet šaltasis karas artėja prie savo apogėjaus, ir palankios geografinės bei politinės susitikimo aplinkybės pasirodo besančios apgaulingos.
Gelbėdami vienas kitą nuo galimų pinklių, Tėvas ir Dukra pasiruošę atsižadėti taip trokštamo susitikimo.