2011 rugpjūčio 22-28 d.
EN

TRIJŲ ŠOKIS / DANCIS PA TRIM / rež. Arvīds Krievs

Filmas pasakoja apie trijų žmonių santykius Antrojo pasaulinio karo metu Kuržemės regione. Remiantis tikra istorija, kuri aprašyta Voldemārs Kārkliņš 1959-ais romane „Vienintelė meilė“, ši tragedija yra susijusi su generolo Kurelio suformuota Latvijos karių grupe. Tikėdamiesi pakeisti įvykių eigą, jie užmezgė ryšius su Švedija bei Jungtine Karalyste ir sumokėjo atitinkamą kainą.